Adres i dane Komitetu Wyborczego:

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza

ul. Henryka Siemiradzkiego 5/4

31-137 Kraków

NIP: 6762570035

 

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:

Marcin Wojciech Wierzbicki

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Bartosz Grzegorz Rzońca
Rejestr zaciągniętych kredytów:
Brak wpisów w rejestrze kredytów
Rejestr wpłat:
Marlena Komarewicz - 5 000 zł
Marlena Komarewicz - 5 000 zł
Rafał Komarewicz - 10 000 zł
Rafał Komarewicz - 10 000 zł
Rafał Komarewicz - 22 000 zł
Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112):
„Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.
Publikacja sfinansowana że środków Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Komarewicza